Welkom

Dit is de online versie van het studieboek Data Analyse met Excel. Je leert hoe je met Excel datasets kunt verkennen, onderzoeken en samenvatten.

Dit is geen cursus Excel. Er wordt vanuit gegaan dat je goed met Excel kunt werken. Het importeren van gegevens in Excel en het maken van draaitabellen en grafieken zijn vaardigheden die je moet beheersen.

Dit is ook geen cursus statistiek. Weliswaar worden statistische begrippen bij de onderdelen toegelicht, maar voor een verdere verdieping zul je bestaande studieboeken moeten raadplegen.

Bij het onderdeel Referenties tref je verwijzingen aan voor verdere studie.

Over de auteur

Ik heb Chemische Technologie gestudeerd aan de THT, de huidige Universiteit Twente. Na eerst een aantal jaren scheikunde en wiskunde te hebben gegeven op middelbare scholen ben ik als docent informatica en statistiek gaan werken bij de opleiding Commercieel Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Enschede, nu Saxion Hogescholen. Van daaruit intern overgestapt naar MeetingPoint dat zich voornamelijk bezighield met het ontwikkelen en ondersteunen van e-learning. In 1993 heb ik Softwijs opgericht waarmee ik eind 2018 ben gestopt.

Na mijn pensionering heb ik tijd voor mijn hobby’s: biljarten, bridgen, bierbrouwen, broodbakken en reizen (vooral met de camper en de fiets mee). Daarnaast hou ik naast het maken van studieboeken nog wat tijd over om me te verdiepen in data analyse en dan vooral met R en wat minder met Python.

Ben Welman

Andere studieboeken: Leer Excel, Leer Access